Si voleu el ‘ninot’ per una data concreta, podreu indicar-la en el formulari d’encàrrec. Recordeu que el procés d’elaboració és de tres setmanes i que quan abans ens envieu l’encàrrec, més fàcil serà reservar-vos aquesta data.


Formulari de consulta sense compromís

Si voleu més d’un ninot, en bases separades, haureu d’omplir un formulari per a cada una. Això no afecta el preu.

El vostre número de consulta és: 00000

Indiqueu el nombre de figures que voleu en una mateixa base:

Indiqueu els complements que us agradaria posar :

comentaris a destacar:
El vostre nom:

El vostre email:

El vostre telèfon:

Localitat on voleu rebre el paquet:

¿Cómo nos has encontrado?:

Amb aquestes dades podem preparar el pressupost.
És recomanable que us imprimiu una còpia de la vostra consulta.