Profesor de Tai-xi Amb els elements indispensables per fer la classe. Regal dels seus alumnes.
74 €